Hastane Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon:

Cansız maddeler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların yok edilmesidir. Bakteri sporları canlı kalabilir.

HASTANE ORTAMININ TEMİZLİK ve DEZENFEKSİYONU

Ortamda bulunan bakteri sayısı, hastane infeksiyonlarının gelişiminde önem taşır. Bu sayı, yapılan işlemler, insan sirkülasyonu, kişi veya eşya temazları gibi faktörlere göre değişir.

Özellikle ameliyathane odalarında havadaki toz ve mikroorganizma sayısını düşürmek için önerilen sistem siteril hava akımı sağlayan “laminar air flow” sistemidir. Kuru süpürme hastaneler için uygun bir yöntem değildir. Benzer şekilde, elektrikli vakum süpürgelerinin kullanımı da önerilmemektedir; çünkü toplama torbası mikroorganizmaların biriktiği bölgedir ve günlük olarak değiştirilmez ya da dezenfekte edilmezse sakınca yaratır. Islak temizlik yöntemlerinden, yerlerin toz kaldırmadan paspaslarla silinmesi, deterjan-dezenfektan özelliğindeki solüsyonlarla yapılmalı ve işlem sonrası paspaslar ve yakıma kovaları iyice çalkalanarak bu solüsyonlar içerisinde bekletilmelidir. Mutfak yüzeyleri noniyonik deterjanlarla silinmeli, lavobalar klorlu bir sürtme tozu ile temizlendikten sonra bol sıcak su ile yıkanmalıdır. Tuvaletlerin temizliği için yine klorlu sürtme tozu ve fırça kullanılmalı, oturma alanları dezenfektanlarla silinmelidir (4).

AMELİYATHANELERDE TEMİZLİK ve DEZENFEKSİYON

Postoperatif infeksiyonların gelişimi için önem taşımaları nedeniyle ameliyathaneler, temizlik ve dezenfeksiyon açısından hastanelerin en çok özen gösterilmesi gereken üniteleridir. Bu amaçla, tüm personelin bu konuda eğitilmesi, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sürekli uygulanması ve denetlenmesi gerekir. Ventilasyon, ameliyathaneler için önem taşıyan bir diğer konudur. Hava, özel filtrelerden içeriye verilmeli, her saatte yaklaşık %25 hava değişimi sağlanmalıdır. Ameliyathanelerde temizlik günlük, ameliyat aralarında ve haftalık olmak üzere belli protokoller dahilinde yapılmalıdır (4).

a. Günlük temizlik: Tüm taşınabilir eşyalar ve tekerlekli araçlar dışarı çıkarılmalı, yerler ıslak paspasla ve düşük düzeyde etkili dezenfektanlarla silinmelidir. Yüzeyler, hasta materyali ile kontamine olmuşsa orta düzeyde etkili dezenfektanlar tercih edilmelidir. Tekerlekli araçların tekerlek araları toz ve yabancı cisimlerden arındırılmalı, lambalar, dışarı alınmış tüm eşyalar, çöp kovaları ve paspaslar su ve dezenfektanlarla temizlenmelidir.

b. Ameliyat aralarında temizlik: Yerler, organik materyalle kontamine olmuşsa sıcak deterjanlı suyla silinmeli ve dezenfekte edilmelidir. Ameliyat masası silinmeli, organik madde ile temas etmişse dezenfektan uygulanmalıdır. Kullanılan aletler temizlenip dezenfekte edelimeli, havlu, eldiven, gömlek gibi malzemeler hemen çamaşırhaneye gönderilmelidir. Bütün bu işlemler tamamlanmadan bir sonraki hasta içeri alınmamalıdır.

c. Haftalık temizlik: Taşınabilir eşyalar, yerler, koridor ve duvarlar, malzeme sağlanan tüm üniteler, ameliyathanenin girişi, kirli malzemelerin taşındığı alanlar ve depolar temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

Sonuç olarak, hastane ortamının, hasta bakımı ve tedavisi için kullanılan araç ve gereçlerin uygun koşullarda temizlenmesi, dezenfekte ve sterilize edilmesi için konu ile ilgili temel ilkelerin bilinmesi ve doğru uygulanması gerekmektedir. Bu konudaki yaklaşımar, hastane infeksiyonu riskini azaltmak açısından büyük önem taşımaktadır.