Çekirge

Çekirge canlısının boyu 2,5-3cm civarındadır. Çekirgenin büyüklüğü yaşadığı alana bağlı olarak 6-7cm değişebilir. Düzkanatlılar gurubundan olan çekirge Caelifera alt takımının sıçrama özelliğine sahip üyesine verilen isimdir. Çekirge kahverengi, yeşil ve siyah tonlarda olur. Çekirgede zıplama işine yarayan çok uzun bir çift arka ayak vardır. Önde bulunan iki çift bacağını yürümek için, arkadaki 1 çift bacağını sıçramak için kullanır. Çekirgenin karnının iki yanında zardan meydana gelen bir çift kulak bulunur. Kanatları göğsün son iki halkasında yer alır. Ağız yapısı çiğneyici ve parçalayıcı özelliğe sahiptir. Çekirgelerin kafa kısmında ise uzun ince antenleri bulunur. Üç kısımdan oluşan vücudun her bölümünde bir çift bacak bulunur. Çekirgeler yaz aylarında camdan ve çatlak yerlerden iç mekânlara girebilirler. İç alanlara girme amaçları nem ve sığınma yeri aramaktır. Çekirge dış alanlarda,ekili arazilerde yiyecek bulma amacı ile gezer. Çekirgeler özellikle sıcak yerlerde çok fazla bulunur. Ekili araziye büyük zararlar verir. Çekirgelerin kümeler halinde bıraktığı çekirge yumurtaları yağmurdan hemen sonra kırılmaya başlar. Kanatsız olan yavru çekirgeler toplu olarak gezer ve bitkilere saldırırlar. Yavru çekirgeler kanatlanıp ergin hale geldikten sonra yine toplu halde göç ederler. Karabulut şeklinde görünen çekirge toplulukları konduğu her bitki topluluğunu harabeye çevirir. Ergin durumdaki dişi çekirgeler yine toplu şekilde yumurta bırakır ve ölürler. Ölmüş olan bu çekirgeler hastalıklara yol açarlar.Tarla çekirgesi, yeşilçekirge, kara çekirgesi yaygın çekirge türleridir. Genel olarak bitkisel beslenen bu çekirgelerin yiyecekleri azalırsa uzun mesafeler kat ederek göç ederler. Toplu halde göç eden çekirge sürüleri ekili arazilere toplu halde konar ve afete yol açabilirler.

Çekirgelerin denizde gemi üzerine yağdığı görülmüştür. Çekirgeye ilkbahar ve sonbahar mevsiminde sık rastlamak mümkündür. Sonbahar ayı sonunda dişi çekirge arka kısmındaki yumurta borusu ile toprakta delik açar. Buğday büyüklüğünde 70 e yakın beyaz yumurta bırakır. Kış ayını toprakta geçiren yumurtalar 34 derece sıcaklıkta 11 günde açılıp yumurtadan çıkar.4 aylık ömrünün son haftasında dişi çekirge 200 kadar yumurta bırakır. Çekirge böceği ölene kadar 5 defa deri değiştirir